jueves, 27 de noviembre de 2008

Os mártires de Sobredo, "froreceu unha rosa que agoira Libertade"


A vida tudense do século XX é ainda, por mágoa, prácticamente descoñecida para o gran público pola falta de estudos e investigacións sobre este período que, polas circunstancias históricas vividas ou sufridas posteriormente, pese a súa proximidade temporal é coma un valeiro mouro.

Unha das páxinas de meirande interese neste percorrido histórico do século XX o ten de ocupar o movemento agrarista, que nas primeiras décadas do século pasado, foi quen de movilizar de xeito inmensamente maioritario aos labregos de Galicia enteira.

É preciso lembrar que os nosos campesiños naquela altura non eran propietarios das terras que dende había séculos cultivaban senón que tiñan o dominio útil pero non a propiedade da terra, e estaban sometidos ao réxime foral que viña de época medieval e polo que tiñan a obriga de pagar unha renda periódica ao propietario. Tras o proceso desamortizador dos bens eclesiásticos boa parte destas rendas forais foron adquiridas, en pública subasta, polos elementos acomodados da sociedade (altos funcionarios, fidalgos, etc.) que seguían a esixir aos labregos o pago das correspondentes rendas, e de non facelo procedían á denuncia xudial solicitando o embargo dos bens do foreiro para facer fronte a débeda.

Esta nova “tropelía” sobre os campesiños provocou un proceso movilizador do campo en Galicia, o que chamamos movemento agrarista. Personaxes como Basilio Álvarez, o abade de Leiro, Amado Garra, Chinto Crespo... son a expresión deste movemento movilizador. Tui tivo un papel importante neste proceso, pois amáis de contar con sociedades de agricultores en todas as parroquias, en xullo de 1922 acolleu o Congreso Rexional Agrario no que acordouse fundar a Confederación Rexional de Agricultores Galegos baixo a presidencia de Basilio Álvarez. A este congreso asisten delegados de 133 entidades parroquias, das Federacións Provinciais Agrarias de Pontevedra e Ourense e de 7 federacións locais , en representación entre todos de case 60.000 labregos e acordaron, entre outras medidas, o boicot radical contra os embargos polo impago dos foros.

Neste intre de forza do movemento agrario a resposta ás accións xudiciais e gubernativas contra os foreiros morosos será moi efectiva. Asi ao pouco tempo é detida toda a directiva da sociedade de agricultores de Ribadelouro, polo que comeza unha folga xeral en todo o sur de Galicia, que en Tui coincide – aquí abrimos o debate sobre a unidade de acción entre obreiros, dirixidos pola CNT,e os agrarios- cunha folga xeral ao longo do mes de novembro, que provoca detencións de destacados sindicalistas ou a clausura de locais.

Neste ambiente de tensión se chega ao 27 de novembro de 1922, no que o xuíz e a Garda Civil preséntanse en Sobredo-Guillarei para lle embargar os bens a un dos veciños que non paga os foros, ao rendista tudense José Sarmiento. Unhas dúas mil persoas acuden en solidaridade co embargado e a Garda Civil disolve a manifestación a tiros. Cándida Rodríguez, de Pazos de Reis, Joaquín Estévez, de Guillarei, e Venancio González, dirixente agrario de San Esteban de Budiño, morren e outras sete persoas resultaron feridas e moitas detidas.

A movilización que se produce en toda Galicia é moi importante, tanto na rúa –con folgas e movilizacións en numerosos lugares- coma nos medios de comunicación, mesmo no Congreso do Deputados en Madrid abrese un debate por mor destes sucesos para rematar co sistema foral. Con todo haberá que esperar ainda a 1926, co goberno de Primo de Rivera, para que chegue a ten reclamada e agarda lei de redencion dos foros, adquirindo deste xeito os campesiños a plena propiedade das terras que viñan cultivando dende había séculos.

Os feitos tiveron moita sona e chegaron ao parlamento, abrindo o debate do conflicto agrario e a redención dos foros. A definitiva lei que lles permitiu ás persoas labregas seren donas das súas terras, mediante pago dunha indemninación, chegou no ano 1926.

O 29 de novembro de 1931, o escultor Camilo Nogueira puña a primeira pedra do que ía ser o monumento aos martires de Sobredo. Aquel día, unha multitude composta por todos os grupos agrarios da provincia de Pontevedra non querían esquecer que a morte de tres persoas abriu o camiño para a redención dos foros. Inaugurado nos tempos da II república foi dinamitado polos sublevados franquistas e finalmente recuperado o 27 de novembro de 1988. Todos os anos o último domingo de novembrio hai unha homenaxe popular en lembranza da loita agraria e dos mártires de Sobredo.

O egrexio poeta Ramón Cabanillas inclui na segunda edición do seu poemario “Da terra asoballada” un poema dedicado aos mártires agrarios de Sobredo que reproducimos:

SOBREDO

¡Galicia encadeada con ferros de Castela
por fillos treizaoeiros e por caciques-lobos,
no teu ceo azuado hai unha nova estrela!
¡ardente e sanguiñenta, agoira os tempos novos!

¡Irmáns¡ ¡Erguede o berro
de amor e santidade!
¡Galicia e libertade
do traballo e do Chan!

Son verbas de Dios mesmo
de Dios Todopotente.
¡Co suor da túa frente
gañaras o teu pan!

¡Nai galega que diche a sangue xenerosa
para calmar a sede rabioa da impiedade,
nos agros de Sobredo frorecéu unha rosa!
¡Ardente e sanguiñenta, agoira Libertade!

Son verbas de Dios mesmo,
de Dios Todopotente.
¡Coa suor da túa frente
gañaras o teu pan!

¡Irmáns! Erguede o berro
e o legón aferrade!
¡Galicia e Libertade
do Traballo e do Chan!

(Da terra asoballada, 1926)

viernes, 21 de noviembre de 2008

Frei Antonio de San Buenaventura, un beato tudense martirizado no Xapón en 1628


Este vindeiro domingo, 24 de novembro, na cidade nipona de Nagasaki terá lugar unha cerimonia de beatificación de 188 mártires, que sufriron martirio naquelas lonxanas terras entre 1603 e 1639, trátase desta volta de cinco relixiosos xesuítas e 183 seglares xaponeses. Xapón foi evanxelizado polo santo español Francisco Xabier, entre os anos 1548 e 1552, pero ao pouco tempo comezou unha feroz persecución contra os que adoptaban aquela nova fe. Os primeiros mártires, que encabeza o xesuíta San Pablo Miki –crucificado en Nagasaki en 1597- foron canonizados en 1862 polo Papa Pío IX que beatificou o 7 de xullo de 1867 a outros 205 mártires naquelas terras niponas. Na honra daqueles primeiros martirizados foi construido en 1962 un monumento deseñado polo arquitecto Kehji Imai e polo escultor Angélico Yasutake Funakoshi.

Naquela beatificación de 1867 foi recoñecido un fillo de Tui, Frei Antonio de San Buenaventura. Un beato tudense moi escasamente coñecido, mesmo nos ámbitos eclesiásticos da diocese de Tui-Vigo. Únicamente teño atopado unha breve referencia á sua persona no libro “Apuntes histórico-biográfico-descriptivos de la Muy Noble y Muy Leal de la Ciudad de Tuy y sus Hijos ilustres” (Tui, Imprenta y Libreria Pérez Hermida, 1884). Cómpre reseñar certa confusión pois nalgunha noticia bibliográfica figura coma canonizado, aínda que semella que únicamente foi beatificado.

Recollemos dunha paxina dixital unha semblanza sobre o beato tudense: “Frei Antonio de San Buenaventura naceu en Tui no ano 1588. Realizou os seus estudos de filosofía na Universidade de Salamanca e nesta cidade ingresou na Orde dos Frades Menores (Franciscanos) realizando a súa profesión relixiosa o 14 de xullo de 1605.

Nese mesmo ano partiu con 59 compañeiros para as illas Filipinas, proseguindo os seus estudos teolóxicos sendo logo ordeado presbítero amosando un grande celo no seu ministerio. Foi escollido para a perigosa misión da evanxelización de Xapón, onde chega no ano 1618.

O seu labor apostólico nos dez anos da sua estadía nas terras niponas ata o seu martirio foi resumido así polo Comisario Xeral da Orde dos Irmáns Menores naquelas terras: “Antonio de San Buenaventura foi obreiro incansabel gañando para Deus unha multitude de almas. Noite e día velaba, confesando, batizando, catequizando, erguendo aos que tiñan caído polo temor ás persecucións, dos que en pouco tempo reconduciu a fe a máis de 2000, permanecendo moitos deles constantes ata o martirio. Naqueles tempos tan difíciles en que o cristianismo era perseguido, batizou a máis de mil pagáns e nos dez anos que durou o seu ministerio apostólico nada puido frear o ardor apostólico do seu celo”.

Denunciado o 21 de xaneiro de 1628 por un falso amigo, foi recluido na terrible cadea de Omura, onde tivo a oportunidade de prepararse con outros moitos compañeiros para o seu martirio. Así escríbelle dende a prisión o 6 de setembro ao P. Pedro Matias, comisario de Filipinas: “ Estou tan sorprendido cando me vexo onde estou e penso que dende hai dazaseis días xa están listos os postes e a leña para seren queimado vivo, que aínda dubido se trátase de mín precísamente. Ouh misericordia de Deus, tan misericordioso que pagas tan xenerosamente a quen tan mal che ten servido!”.

Da prisión de Omura foi trasladado a Nagasaki e na Santa Colina ou Monte dos Mártires, foi queimado vivo en medio de terribles sufrimentos soportados con heroica fortaleza. Era o 8 de setembro de 1628. Tiña 40 anos de idade.

(Tomado de http://www.vidasejemplares.org/Beato%20Antonio%20de%20San%20Buenaventura.pdf)

Esta colina chamada Nishizaka, hoxe é coñecida como Monte dos Mártires, pois nela recibiron o martirio centenares de cristiáns a finais do século XVI e principios de XVII. Unhas persecucións que culminaron co levantamento de Shimabara, en 1638, onde morreron 37000 cristiáns, ficando exterminado o cristianismo das terras niponas ata o século XIX. Asi pois neste mesmo lugar onde terá lugar a solemne cerimonia deste domingo foi martirizado o beato tudense.

Sirvan estas breves liñas para lembrar a figura deste frade franciscano tudense que desenvolveu a súa actividade apostólica no lonxano oriente nos inicios do século XVII e que polo seu martirio foi proclamado beato pola Igrexa Católica. A lembranza dos mártires, como Frei Antonio de San Buenaventura, evidencia a potencia da súa fe, da súa esperanza, e o seu amor por Cristo e a súa Igrexa como unha testemuña perenne da vixencia das súas crenzas. Confiemos, por outra banda, que axiña poidamos contar con novos datos que iluminen as orixes tudenses deste beato.

martes, 18 de noviembre de 2008

Lamentable construción xunto á igrexa de San Bartolomeu de Rebordáns


A Igrexa de San Bartolomeu de Rebordáns é un dos máis sobranceiros elementos do patrimonio monumetal tudense, expoñente da continuidade do habitat no noso territorio dende a época romana ata os nosos días.
Este templo levantado sobre unha necropole imperial posue elementos constructivos do século XI, como exemplo do agromar do románico na nosa terra, visibles especialmente na capelas laterais da cabeceira. A capela central foi transformada no século seguinte. Neste espazo están os elementos máis valiosos desta igrexa.
Pois ben a escasos metros da cabaceira románica desta alfaia da arte da Galicia foi levantado un galpón de bloques de cemento que impacta visualmente de xeito lamentable no entorno desta igrexa. Certamente neste caso estamos diante dunha nova agresión ao patrimonio cultural da nosa cidade que cómpre reparar.
Confiemos que os responsables da conservación axeitada do noso patrimonio promovan as medidas legais precisas para devolver á este templo o seu entorno liberado desta lamentable construcción. Deste xeito ficará claro como a impunidade non é a regra e promoveranse actitudes de respeto cara aos nosos monumentos. Resulta sempre doloroso comentar estes feitos, pero cómpre o seu debate para que non volten repetirse.

viernes, 14 de noviembre de 2008

Congreso Álvarez Blázquez en TuiA Real Academia Galega, a Consellería de Cultura e Deporte e o Concello de Tui organizan a celebración na nosa cidade do "Congreso Álvarez Blázquez" como peche ao ano dedicado a escritor e investigador tudense Xosé Maria Álvarez Blázquez. Desenvolvérase en Tui do 11 ao 13 de decembro.

A inscrición formalizarase enviando un correo electrónico ó enderezo secretaria@realacademiagalega.org en que se fará constar nome, apelidos, DNI, enderezo, teléfono, correo electrónico e modo de inscrición.

miércoles, 12 de noviembre de 2008

LA ESTANCIA DE LINDBERG EN TUI – VALENÇA EN “EL PUEBLO GALLEGO”


LA ESTANCIA DE LINDBERG EN TUI – VALENÇA EN “EL PUEBLO GALLEGO”

El coronel Carlos Lindbergh y su esposa y pasaron la noche de ayer en el “Albatros”. Este que se haya en su fondeadero de Poza de Crasto casi varado en la ribera de una islita y sujeto a los arbustos mediante un cable, no ha sido movido en todo el día de su emplazamiento.
Lo primero que hicieron los esposos Lindbergh al apuntar la mañana fue dedicarse a inspeccionar el aparato. El famoso piloto del “Spirit of Saint Louis” revisó el “Albatros” atentamente limpiando el motor y los flotadores. Luego procedió al aprovisionamiento de combustible, trasegándose 150 litros de gasolina en los depósitos del hidro (...).
Los vecinos de Caldelas prácticos en la navegación fluvial en esta zona del Miño se han expresado admirados de la pericia del coronel. Aunque ancho en aquellos lugares el río no ofrece un gran calado y, sobre todo, las piedras a flor de agua abundan. Incluso los pequeños botes han de navegar con mil cuidados. Sin embargo, el “Albatros” no ha rozado una sola piedra y sus flotadores permanecen intactos.
Ayer por la mañana, prosiguiendo en su afán de que el glorioso aviador tenga las mayores facilidades el comandante del cañonero español “Cabo Fradera”, secundado por marineros de la tripulación de su buque, dirigió los trabajos de balizamiento en el lugar en que acuatizó el hidro de Lindbergh, a fin de señalar al piloto los puntos de poca profundidad en el instante de elevarse.
Además se tenían preparadas lanchas para remolcar el hidro hasta un lugar conveniente para la perfecta y normal maniobra de despegue.
LINDBERGH ESTUDIA LAS PROFUNDIDADES Y PIDE UN PARTE DEL TIEMPO
A las diez de la mañana a ambas orillas del río la expectación culminaba. La curiosidad por presenciar la salida del hidro era grandísima y muchas personas intentaban, valiéndose de lanchas, acercarse a las inmediaciones del avión de Lindbergh; pero los guardias fiscales lusitanos y fuerzas de la Marina española impidieron que nadie llegase basta el “Albatros”.
A esa misma hora Lindbergh, en una canoa, recorrió detenidamente aquella parte del río, tomando nota de las profundidades.
Poco después solicitó del comandante del “Cabo Fradera” noticias sobre el tiempo que reinaba en la barra del Miño y el estado del mar en la costa. Lindbergh dijo:
—Si las condiciones atmosféricas son favorables seguiré viaje inmediatamente. De otro modo, esperaremos
Estos informes fueron demandados telefónicamente a las autoridades de Marina de La Guardia.
LINDBEEGR, ANTE LAS NOTICIAS RECIBIDAS SOBRE EL TIEMPO APLAZA LA SALIDA
Poco antes de medio día La Guardia contestó concretamente la pregunta hecha desde Caldelas. La respuesta no debió ser satisfactoria porque Carlos Lindbergh la recibió con desagrado. En la villa el tiempo era lluvioso y cerrado en bruma, Las noticias de La Guardia coincidieron seguramente con aquel indicio de mal tiempo, pues el coronel americano renunció a salir ayer, manifestando a sus intérpretes y a las autoridades que le acompañaban que aplazaba su vuelo hasta hoy.
EL AVIADOR DEL “ALBA TEOS”Y SU ESPOSA, A TUY Y VALENÇA
Adoptada esta medida, los esposos Lindbergh aceptaron la invitación del comandante de Marina de Tuy para trasladarse de Caldelas a Valença. El viaje, realizado por el río, lo hicieron en compañía del alcalde de Valença, comandante de la Guardia Nacional Republicana, señoras de Rancés y Guasch, el comandante de Marina tudense y el corresponsal de EL PUEBLO GALLEGO en Tuy.
EL PILOTO DEL “ALBATROS” HACE INTERESANTES DECLARACIONES
De lo poco que ha hablado Lindbergh durante su estancia en las riberas del Miño ha podido concretarse esta afirmación : Lindbergh persigue, en este viaje intercontinental que realiza, la finalidad de estudiar el modo más adecuado, técnicamente, de mejorar y ligar las rutas aéreas entre Europa y América y, en este momento, entre España y Portugal; rutas cuyo estudio, en su opinión, necesita grandes perfeccionamientos.
Lindbergh, según propia declaración, recibe a diario miles de telegramas que no le dicen absolutamente nada. Es tan corriente este detalle en su vida de glorioso aviador que ha ordenado la retención de todos estos despachos, que le distraen inútilmente,
Como episodio curioso de su estancia en el Miño diremos que ayer recibió el coronel un telegrama de los evangelistas de Oporto diciéndole que celebrarían mucho les visitase.
UNA MANIFESTACION QUE PUEDE SIGNIFICAR UN PROXIMO SALTO SOBRE EL ATLANTICO
Pero lo más importante de lo que ha dicho Lindbergh es que su programa, hasta ahora realizado felizmente, es volar sobre el mismo circuito hecho por la escuadrilla italiana de hidros del mariscal Balbo, pero en sentido inverso.
Es lógico, pues, entender que el viaje aéreo realizado por la famosa pareja para estudiar las posibilidades de establecer líneas regulares, va a tener un final emocionante para la expectación del mundo. Como se sabe, el regreso de Balbo tuvo una difícil etapa: América a Europa y, más concretamente, de Nueva York a Lisboa por las Azores. Lo inverso es Europa a América, Lisboa a Nueva York.
EL MATRIMONIO LINDBERGH, HUESPED DE TUY
Los señores Lindbergh almorzaron en Valença, do Miño con las autoridades españolas y portuguesas de la frontera.
Después del almuerzo se trasladaron a Tuy en automóvil, descansando unos momentos en el domicilio del comandante de Marina. Después regresaron a Valença. El viaje lo han efectuado en el coche de nuestro corresponsal en Tuy.
LA TARDE DE LOS AVIADORES EN VALENÇA Y TUY
Los esposos Lindbergh, como sintetizamos antes y según nos notifica más ampliamente, nuestro activo corresponsal en Tuy, almorzaron en el Hotel Valenciano, en Valença. Presidía la mesa el coronel Lindbergh, que tenía a su derecha al cónsul de España en la localidad, al capitán de la Guardia fiscal, al vista de Aduanas deTuy y al administrador de Aduanas de Valença, y a su izquierda a la señora de Rancés, al Sr. Álvarez y a mister Smith. La señora de Lindbergh tenía a la derecha al cónsul de España y al teniente de la Guardia Republica y a la Izquierda al comandante del cañonero “Cabo Fradera”, D. Guillermo Rancés, y al señor Guasch. En las cabeceras figuraban el presidente de la Cámara de Valença y el administrador de Aduanas.
Todas las autoridades españolas habían sido atentamente invitadas por las portuguesas, Después del banquete el comandante del “Cabo Fradera” invitó a los esposos Lindbergh, con caracter particular, a tomar una copa de champán en su casa de Tuy, aceptando gustosos los ilustres aviadores, que fueron conducidos desde Valença en el coche del corresponsal de EL PUEBLO GA LLEGO, Sr. Oliveira, como intérprete que vino actuando desde las siete de la mañana, En otros cochee seguían al ocupado por los esposos Lindbergh las demás autoridades asistentes al ágape, subiendo todos al domicilio particular del comandante de Marina. Allí fueron obsequiados el coronel Lindbergh, su señora y acompañantes con un champán, haciendo los honores de la casa con exquisita cortesía la distinguida señora de Rancés.
ANECDOTA.—VISITA A LA CATEDRAL—UN SALUDO DEL GOBIERNO ESPAÑOL
Después Lindbergh mostró su deseo de cursar un telegrama, trasladándose a pie a la oficina de Telégrafos, Una vez allí, no teniendo Lindbergh dinero español, nuestro corresponsal le ofreció su importe, de 1’5O, que el coronel americano aceptó con la condición de que habÍan de dirigirse inmediatamente a una casa de cambio para adquirir moneda española y satisfacerle la pequeña deuda.
De regreso en el domicilio del Sr. Rancés, la señora de Lindbergh mostró deseos de visitar la catedral, a donde se encaminaron los ilustres huéspedes y sus acompañantes. Al paso de la comitiva por las calles. el gentío vitoreó al glorioso piloté del “Albatros” y a su compañera.
El deán guiéó a los visitantes, que recorrieron el templo detenidamente, mostrándose los esposos Lindbergh muy satisfechos de la visita. Cuando la comitiva recorría el claustro llegó el gobernador dic la provincia Sr. Liarte que cumplimentó a los aviadores y les trasmitió el saludo del gobierno español.
PROPOSITO DE EMPBENDER VIAJE EN LA MAÑANA HOY
Después de tomar en casa del comandante de Marina otra copa de champán, los señores de Lindbergh y sus acompañantes regresaron a Portugal, dirigiéndose Finestra e Ilha do Meio, donde está varado el “Albatros”. Los viajeros se reintegraron a su aparato, donde, como la anterior, se dispusieron a pasar la noche, haciendo propósito de salir hoy miércoles, a las nueve de la mañana de mejorar el tiempo.
Para ello se dispusieron por las autoridades marítimas de los dos países las medidas de vigilancia y auxilio adecuadas,
Antes la señora de Lindbergh pidió un ejemplar de EL PUEBLO GALLEGO y, refiriéndose al dibujo de un hidro publicado en otro diario local, dijo que le interesaba manifestar que no correspondía a su aparato, sino a un avión de tipo “Dornier”.
UN RUEGO DEL COMANDANTE DE MARINA DE TUY
Nos ruega D. Guillermo Rancés, a quien Tuy debe el honor de haber recibido, como huéspedes, a tan Ilustre pareja, que, por lo improvisado del agasajo y la falta material de espacio, no ha podido Invitar a todas las autoridades, como seria su deseo, a este breve acto en obsequio de lo señores de Lindbergh,
PREPARATIVOS PARA LA MARCHA
Ayer por la mañana, bastante temprano, los esposos Lindbergh, que estaban resueltos - a no demorar más su vuelo, comenzaron adoptar todas las previsiones necesarias, poniendo su hidro a punto para el viaje a Lisboa.
El tiempo, si bien más benigno y despejado que en días anteriores, se presentaba también Iluvioso y con algo de bruma en el horizonte; pero el coronel Lindbergh no pareció arredrarse, declarando al intérprete :
—Vamos a irnos, a Lisboa. Ya no podemos esperar más.
Efectivamente. Lindbergh no resató su propósito do emprender el vuelo cuanto antes y, auxiliado por su esposa, procedió a desamarrar su hidro ante la expectación del gentío congregado en las dos orillas.
En el servicio de vigilancia, muy rigoroso y eficaz, cooperaron por igual las fuerzas de los dos países, - que impidieron a los curiosos aproximarse demasiado al lugar de emplazamiento del aparato, no permitiendo, - además, la navegación de embarcaciones por el río para evitar obstáculos en el momento del despegue.
EL “ALBATROS”, PRONTO. — LINDBERGH SE DESPIDE
Cerca de las once menos cuarto el hidroavión de los señores Lindbergh, en medio de animación creciente, quedó debidamente situado para emprender el funciomiento.
La nube de curiosos portugueses y españoles prorrumpieron en ovaciones al magnífico aviador y su esposa, que correspondieron a ellas agitando los brazos en señal de saludo.
Las noticias del tiempo recibidas antes de partir debieron ser agrdables porque Lindbergh insistió en su empeño de partir hacia Lisboa, aprovechando la estabilidad de las circunstancias atmosféricas, que no hacían temer tiempo tempestuoso ni mar excesivamente agitada en la ruta.
A las 10-45 de la mañana, seguidas las evoluciones previas del aparato por el interés culminante del público, el coronel Carlos A. Lindbergh inició las despedidas, diciendo a autoridades de los dos países y acompañantes su agradecimiento por las atenciones cariñosas que le habían dispensado durante la breve estancia del “Albatros” en el Miño y expresándoles que no olvidarla las facilidades y agasajos encontrados.


LINDBERGH, A LAS 10-45, EMPRENDE EL VUELO
Inmediatamente después de estrechar las manos de todos, el motor fué puesto en marcha el coronel americano inició, decidido, la maniobra de despegue. El hidro, entre aplausos, se elevó majestuosamente, con absoluta normalidad.
El “Albatros” giró en redondo para volar sobre Caldelas y la orilla portuguesa, saludando sus tripulantes al gentío, que prorrumpió en aclamaciones, desde la carlinga.
Por último el hidro se alejó, siguiendo el curso del Miño, hacia Tuy y La Guardia, por cuyas villas pasó normalmente poco después.
Lindbergh, cerca de la desembocadura, viró hacia el Sur, enfilando la costa portuguesa y perdiéndose en el horizonte, rumbo a Lisboa.
LOS PERIOD Y LINDEBERGH
El peculiar silencio del “Aguila del Far WeSt”, como se conoce a Lindbergh popularmente en América desde que prestaba servicio, antes de su raid trasatlántico, en una línea aeropostal, se agudiza cuando se trata de periodistas. Lo hemos dicho ya en jornadas anteriores. Y en esta ocasión, también, el coronel se negó a toda entrevista, rehuyendo la mínima relación verbal, sobre sus proyectos aviatorios, con ninguno de los representantes de periódicos que le han asediado con un bombardeo de preguntas nl tampoco acudió a los llamamientos telefónicos de agencias de Londres y Paris.
Las declaraciones del genial piloto que ayer dimos a conocer al público no dejan, por eso, de carecer de autenticidad. Podríamos contar el procedimiento utilizado para conocer’ el programa que Lindbergh persigue con su raid y que proyecta hasta rendir víaje en su país; pero esto pertenece al secreto profesional.
Baste decir a nuestros lectores que lo que dijimos ayer sobre estudio de las rutas aéreas el establecimiento de líneas comerciales y acerca del proyecto Lindbergh de volar, pero en dirección contraria, sobre el mismo circuito de la escuadrilla Balbo, es una propia declaración del glorioso aviador yanqui y que fué escuchada por un periodista de EL PUEBLO GALLEGO que no se había dado a conocer cuando Lindbergh, en inglés, empezó por contestar a las preguntas de una las personas que constantemente hicieron compañia en estos términos:
-- Yo no quiero nada con los periodistas, y como estoy seguro que Usted no lo es, voy a decirle, en confianza la verdad, toda verdad, que es ésta... Y Lindbergh expresó lo que ningún otro periodista pudo oir de él en este alto en su raid intercontinental.
LA SEÑORA DE LINDBERGH TIENE MIEDO A LA VELOCIDAD
Otra anécdota:
Durante el viaje de Valença a Tuy, realizado en el auto de nuestro corresponsal en esta última ciudad, el compañero Oliveira aceleró el coche hasta ponerlo en 90 por hora. Creyó, naturalmente, que a los esposos Lindbergh, acostumbrados a devorar las distancias aéreas, eso no habría importarles.
Oliveira preguntó al coronel, que se sentaba a su lado:
—Supongo que a ustedes que vuelan a menudo a 250 kilómetros por hora, esta marcha les ha de parecer un tranquilo paseo a pie. . .
—No lo crea—replicó Lindbergb—. Mi señora está asustada. ¡No sabe usted el mal rato que le hacen pasar las grandes velocidades en automóvil! Le aseguro que, en este instante, no tiene confianza alguna en usted.
OTROS DETALLES SOBRE MARCHA DEL “ALBATROS”
Antes de partir, Lindbergh participó a sus intérpretes que pensaba invertir dos horas en el salto hasta el Tajo, a pesar de que los partes meteorológicos de La Guardía no acusaban tiempo del todo favorable.
—Al ser puesto en marcha el hidro, se creyó que el despegue sería difícil y peligroso porque el motor fallaba. Sin embargo, el piloto, dando pruebas de su pericia logró elevar el aparato en el reducido espacio que ofrecía el río.
—Antes de elevarse Lindbergh firmó muchas dedicatorias dejándose hacer una fotografía con las autoridades.

lunes, 10 de noviembre de 2008

Y Lindbergh acuatizó en el Miño


Publicado en "Faro de Vigo" do sábado 8 de novembro de 2008, pódese consultar tamén en

http://media.epi.es/www.farodevigo.es/media/documentos/2008-12-08_DOC_2008-11-08_02_16_22_elsabado.pdf

Y Lindbergh acuatizó en el Miño

La niebla obligó hace 75 años al famoso aviador a posar su hidroavión en aguas del Miño a su paso por Caldelas de Tui


Por J. A. Otero Ricart


“A las cuatro de la tarde de ayer nuestro corresponsal en Tuy, señor García Sánchez, nos comunicó por teléfono que el hidro de Lindbergh había acuatizado en las cercanías de Caldelas de Tuy, para donde salía seguidamente”. Así comenzaba la primera de las pormenorizadas crónicas que publicó FARO DE VIGO sobre el inesperado acuatizaje de Charles Lindbergh en el río Miño el 13 de noviembre de 1933.

En mayo de 1927 el nombre de Charles Lindbergh se había hecho mundialmente famoso al convertirse en el primer aviador que lograba cruzar el Océano Atlántico sin escalas. Su vuelo entre Nueva York y París pilotando el monoplano “Spirit of St. Louis” le convirtió en todo un héroe de la aviación. Poco después fue nombrado consejero técnico de Transcontinental Air Transport y Pan American Airways y pasó a formar parte del Comité Nacional de Asesoramiento para la Aeronáutica. Tras contraer matrimonio con Ann Morrow, Lindbergh realizó en su compañía diversos vuelos internacionales.

En 1933 recorrieron un total de 46.800 kilómetros en un hidroavión Lockheed Sirius llamado “Tingmissartoq” (“el que vuela como un pájaro”, en lengua esquimal). Despegaron de Nueva York el 9 de julio de 1933 y, tras hacer escala en 21 países,

regresaron a la misma ciudad el 19 de diciembre. Durante ese largo viaje, y cuando se dirigían a Lisboa desde Santander, tuvo lugar el inesperado acuatizaje del 13 de noviembre en el río Miño, en la frontera entre España y Portugal, cuyas autoridades se disputaron durante dos días los agasajos al héroe de la aviación. Los Lindbergh se hospedaron en un hotel de Valença, pero pasaron las dos noches en el hidroavión, varado en la isla del Meio.

La aventura del acuatizaje en el río Miño la describió la propia Ann Morrow en un artículo publicado al año siguiente en el “National Geographic” y que ha recogido recientemente la revista española “En vuelo”. Procedentes de Rotterdam y Ginebra, el legendario piloto y su esposa habían llegado unos días antes a la localidad cántabra de Santoña. La meteorología en Europa era muy mala.

“Cuando llegamos a España –apunta Morrow– buscamos el sol. Pero había tormentas locales por toda la costa, y en Santoña, donde tuvimos que tomar tierra debido a una lluvia cegadora, el Tingmissartoq estuvo muy cerca de resultar seriamente dañado”. “Después de pasar un día en Santoña –continúa el relato de la esposa de Lindbergh– nos pusimos en marcha de nuevo, esperando que lo peor de la tormenta hubiera pasado. Pero nada de eso. ‘¡Tormenta en Vigo!’, nos gritó alguien poco antes de salir, ‘no deben despegar’, sentenció. Mi marido le respondió: ‘Bueno, iremos a ver qué aspecto tiene’. No contento con ver ‘el aspecto que tenía’, decidió acortar el viaje atajando por la esquina de España con Portugal, dejando la costa (...) El techo de nubes bajaba cada vez más mientras seguíamos, a través de lluvia y niebla, un rumbo suroeste zigzagueante. No tenía ni idea de dónde nos encontrábamos, pero cada vez estaba más segura de que tendríamos que acabar aterrizando en la meseta”.

La situación era cada vez más complicada, pero finalmente encontraron un lugar para acuatizar. “Por fin llegamos a un río que se abría paso hacia el oeste por un cañón de varios cientos de pies de profundidad –escribe Ann Morrow–. Supimos que el río nos conduciría inevitablemente a la costa oeste de España o Portugal. Seguimos su curso serpenteante durante media hora, encontrándonos con valles más abiertos. De repente, la niebla bajó hasta el nivel de los árboles y mi marido me hizo una rápida seña y comenzó a girar para tomar en mitad del río. Estábamos volando bastante bajo y tenía 150 vueltas de antena colgando por detrás del avión. Comencé a rebobinar frenéticamente pero no había conseguido recogerla toda antes de posarnos sobre el agua. El contrapeso se soltó, fue la primera vez que perdí uno. Nos desplazamos contracorriente hasta un lugar remansado, al tiempo que desde las dos orillas varias personas comenzaron a remar hacia nosotros. Agarré un diccionario de español y grité, acompañándome con gestos apropiados: “Mal tiempo, Santoña-Lisbon, mal tiempo, no puede Lisbon aquí? ¿Persona inglesia?” (en español en el original). Quizá me entendieran, o simplemente

fue mero sentido común, pero lo cierto es que acudieron al pueblo más cercano a buscar a alguien que entendía el inglés, y que lo hablaba en una extraña mezcla de portugués y neoyorquino. Pero mientras tanto, mi marido había tenido más éxito que yo al enseñar un mapa y hacer que nos señalaran el lugar en que nos encontrábamos. Resultó que estábamos en el río Miño, en la frontera entre Portugal y España, entre los pueblos de Tuy en el lado español y Valença en el portugués”.

Hasta aquí la versión de la esposa de Lindbergh. A partir de ahora acudimos a la crónica del corresponsal de FARO, García Sánchez, y de dos redactores del periódico –Lustres Rivas y Amado– que narran con todo detalle cómo localizaron al afamado

aviador y a su esposa y los acontecimientos que se sucedieron y que a punto estuvieron de provocar la dimisión del alcalde de Tui, Jacinto Fernández Lago, al impedírsele en un primer momento desplazarse en barca hasta el aparato. El hidroavión había acuatizado a las tres de la tarde del lunes 13 en la ensenada de Lapela, situada entre la isla Pequeña y Pozo de Castro, en la parroquia de Fiestra.

“Por fin y en un brazo del río, entre unos árboles, dimos con el aparato de Lindbergh –escriben en el periódico del día siguiente–.

Estaba con los flotadores pegados a tierra y sujeto con un cable a la orilla. Sobre la isla se perfilaban entre la niebla siluetas de marineros portugueses, guardias fiscales y policías”. Los periodistas de FARO siguieron la pista del famoso aviador, que ya se encontraba en Valença, comiendo en el Hotel Valençano. El relato de los hechos –que nada tiene que envidiar a los “Papeles póstumos del Club Pickwick”, de Dickens– combina situaciones divertidas con notas de sociedad que descienden a los mínimos detalles: “La esposa del audaz aviador vestía un mono kaki y una boina marrón”; “pudimos observar que los esposos Lindbergh son sobrios en la comida y ambos abstemios”. Durante la estancia de Lindbergh y su esposa en Valença –que se prolongó casi dos días, hasta la mañana del miércoles 15– fueron agasajados por las autoridades locales y recibieron la visita del cónsul de EE UU en Vigo. El alcalde de Tui le había invitado el día de su llegada a tomar una copa de champán en su ciudad, pero Lindbergh no aceptó porque tenía que volver cuanto antes al aparato. Sin embargo, al retrasar el despegue por culpa de la niebla, los aviadores norteamericanos tuvieron ocasión de desplazarse Tui al día siguiente y visitar la catedral. El acuatizaje de Lindbergh en el Miño despertó tal interés que diversos medios internacionales intentaron ponerse en contacto con él para conocer más detalles de la aventura. Tras dos jornadas intensas de agasajos, el matrimonio Lindbergh emprendió de nuevo vuelo rumbo a Lisboa poco antes de las 11 de la mañana del día 15, entre la expectación y los aplausos de los vecinos de Tui y Valença congregados junto al río.